Contact

CONTACT FORM

HEAD OFFICE

Shri Kutch Vagad Satchovisi
Jain Mandal Mumbai:

B/5, Omkar Society
Ground Floor, Gokhale Road
Dadar-West, Mumbai – 400028

Phone: 022-2431 0497


STADIUM ADDRESS

Thakur Stadium:
Thakur Village, Kandivali- East
Mumbai – 400028

TECHNICAL TEAM

Dhaval Koradiya: +91 96194 89535
Amit Trevadia: +91 92222 92204
Virag Mehta: +91 99206 23444
Manish Mehta: +91 80803 61183
Vimal Sanghvi: +91 93230 00444


TECHNICAL SUPPORT

Dhaval Vineshbhai Kanjibhai Sanghvi: 
+91 99878 52737
dhavalsanghvi28@gmail.com